Tokyo Raiders

Özbekistan
İçme Suyu Üretim Tesisi

Müşterimizin ihtiyacı doğrultusunda ve yapılan analizler neticesinde kuyudan çıkan ham suyun içme suyu kalitesine ulaştırılması için yapılan arıtma sistemimizde, kum filtrasyon, Ters osmoz, ozon sistemleri kullanılmıştır.

A.O. Smith proje mühendisleri tarafından ham suyun doğru koşullandırılmasını sağlamak için projelendirilen bu sistemde su ilk aşamada kum filtrelerden geçirilerek askıda katı madde ve tortular sudan uzaklaştırılır.

İkinci aşamada ters osmoz ünitesine gelen su burada tüm ağır metal ve mikrobiyolojik kirliliğinden arındırılır ve üçüncü aşamada şişelenen suyun saklanması sırasında bakteri üretimini engellemek amacıyla ozon ilave edilir. Son olarak olarak özel filtrasyon yöntemiyle suya doğal mineral takviyesi yapılarak ham suyun içilebilir güvenilirlikte ve lezzette olması sağlanmıştır..

Bu projemizde sistem İstanbul, Türkiye merkezimizde projelendirilip imal edilerek Özbekistana’a gönderimi yapılmıştır. A.O. Smith uzman mühendisleri tarafından yerinde kurulum, gerekli kontroller ve personel eğitimi sonrasında sistem çalıştırılma aşamasına getirilmiştir.

Teklif Al