Ozonlama
Sistemi

Ozonlama Sistemleri içme sularının dezenfeksiyonu için kullanılan, ileri teknoloji sistemlerinden biridir. Klordan iki kat daha etkili bir gaz olan Ozon yüksek bir oksidasyon gücüne sahiptir. Ozonlama Sistemleri, suya O3 vererek özellikle bakteri, virüs ve küfleri öldürücü özelliği ve demir, kükürt, mangan ve hidrojen sülfatı okside edebilmesi nedeniyle sudaki biyolojik kirliliğin giderimini sağlayarak suyu temizlemek ve suya kristal bir berraklık vermek için kullanılabilmektedir. Ozonlama sistemleri en sağlıklı ve çevreye duyarlı sistem oldukları için dünya daki içme suyu fabrikalarının büyük çoğunluğunda ve gıda sektöründe suları dezenfekte etmekte, büyük akvaryum ve balık çiftliklerindeki suyu dezenfekte etmekte, atık suların temizlenmesinde ve toksik atıkların giderilmesinde kullanılmaktadır. A.O. Smith uzman mühendislerinin çeşitli analizler neticesinde projelendirdiği Ozonlama Sistemleri, kullanılacak suyun gereksinimi ile orantılı olarak tasarlanır ve kullanıma sunulur.

Sistem Özellikleri

    • Ozonlama sistemleri suda ya da havada kimyasal kalıntı bırakmaz.

    • Ozonlama sistemleri suya kimyasal bir koku ya da tat vermez.

    • Ozonlama sistemleri sudaki bütün zararlı mikroorganizmaları yok eder.

    • Ozonlama sistemleri demir ve manganı okside eder.

    • Ozonlama sistemleri çevre dostudur

Referans Projeler

Bilgi Talep Formu

Üst düzey cihazların üreticisi olarak A.O. Smith, kullanıcılarının kolaylığını ve rahatlığını en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda ürünlerimizin kusursuz çalışmasını garanti ederek gerekli tüm desteği vermekteyiz.

A.O.Smith olarak ürünlerimizin hizmet ömrü boyunca müşterilerimizin memnuniyetini ön planda tutma sözü vermekteyiz

Devreye alma, servis ve bakım gibi hizmetler bütünü ve kapsamlı bir ürün yelpazesiyle A.O. Smith bu memnuniyet için çalışır.