Tokyo Raiders

Fas
Mobil İçme Suyu Arıtma Sistemi

Bu projemizde öncelikle A.O. Smith laboratuvarlarında test ettiğimiz ham suyun içeriğinde bulunan toplam çözünmüş tuz miktarının içme suyu standartlarının üzerinde olduğu tespit edildi.

Kuyudan elde edilen ham suyun standart içme kalitesine getirilmesini sağlamak amacıyla projelendirdiğimiz 10 m3/saat kapasiteli mobil içme suyu arıtma sisteminde kum filtrasyon, reverse osmosis ve ultraviole arıtma sistemleri kullanıldı.

A.O. Smith’in konusunda uzman proje mühendisleri tarafında dizayn edilen mobil arıtma sisteminde su ilk aşamada kum filtresinden gecerek içerisindeki partiküler maddelerden arındırılır ve  5 mikronluk hassas filtrasyon sistemine ulaşır. Hassas filtrasyon sisteminde ise daha düşük

Teklif Al