Tokyo Raiders

Yamanlar Köyü Mesire Alanı / İzmir
Paket Atık Su Arıtma

İzmir Yamanlar Köyü Mesire Alanında bulunan evsel nitelikli atık suların arıtılması amaçlanmıştır. Atıksu Arıtma tesisinde arıtma işlevini yerine getiren bakteriler sayesinde atıksu bünyesindeki kirlilikler ayrıştırılmış ve arıtılan su alıcı ortama deşarj edilebilir hale getirilmiştir. Paket Atıksu Arıtma Tesislerimiz SBR (Ardışık Kesikli Aktif Çamur) Sistemine göre tasarlanmış olup, doldurma & havalandırma & çökeltme ve boşaltma aşamaları tek reaktör içerisinde gerçekleştirilecek şekilde boyutlandırılmıştır

Mesire alanında oluşan evsel nitelikli atıksular, öncelikle cazibe ile terfi istasyonuna gelir, burada belli bir otomasyon dâhilinde zaman ve seviye kontrollü dalgıç tip Ön Terfi Pompası ile dengeleme havuzuna gelir. Burada belli bir otomasyon dâhilinde zaman ve seviye kontrollü dalgıç tip Atıksu Terfi Pompası ile Paket Atıksu Arıtma Tesisine beslenir. Paket atıksu arıtma tesislerinde bulunan aktif çamur için gerekli oksijen ise Blower (havalandırıcı) tarafından temin edilir. Blower tarafından temin edilen havanın aktif çamur bünyesine çözünmüş olarak transferi ise membran tip difüzörler sayesinde gerçekleşir. Paket atıksu arıtma tesisinde arıtılıp durultulan su Arıtılmış Su Deşarj Pompası ile arıtılmış su haznesine alınır ve böylelikle sistemden uzaklaştırılmış olur. Arıtılmış suya Klor Dozlama Pompası ile sodyumhipoklorit (sıvı klor) dozlanarak arıtılmış suda dezenfeksiyon sağlanır.

A.O Smith mühendislerimizin projelendirmiş olduğu bu sistem yüksek organik kirliliği en etkin biçimde önlemiştir.

Projemiz İzmir /Türkiye ofisimizde projelendirilerek imal edilip, İzmir; Yamanlar / Türkiye ‘ye gönderimi yapılmıştır. A.O. Smith uzman mühendisleri tarafından yerinde kurulum, gerekli kontroller ve personel eğitimi sonrasında sistem çalıştırılma aşamasına getirilmiştir.

Teklif Al