Tokyo Raiders

Aygaz Işıkken Dolum Tesisleri - İzmir
Atık Su Geri Kazanım

İzmir Aygaz Işıkkent Dolum Tesislerinde bulunan kimyasal nitelikli atık suların geri kazanılması amaçlanmıştır.

İşletmede kamp tüpü, 12 kg’lık mutfak tüpleri ve sanayi tüplerinin dolumu ve kaçak kontrolü yapılmaktadır. Kullanıldıktan sonra bayiler tarafından toplanarak fabrikaya getirilen tüpler, temizlenmek üzere yıkanmakta ve boyası eskimiş tüpler boya kabinlerinde boyanmaktadır. Boya kabinlerinde boyanın püskürtülmesi esnasında fazla boya kabin içerisinde sirküle edilen su perdesi ile suya karışmaktadır. Sirküle edilen sular belli kirlilik değerlerine ulaştığında kimyasal atıksu arıtma tesisine iletilmektedir.

Bu proje kapsamında Aygaz A.Ş. Işıkkent Dolum Tesisleri’nde oluşan endüstriyel nitelikli atıksular kimyasal arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra proseste kullanılabilmesi için geri kazanım sistemi kurulması amaçlanmıştır. Mevcut kimyasal arıtma tesisinde ömrünü doldurmuş ekipmanlar yenileri ile değiştirilerek iyileştirme sağlanmıştır. Kimyasal arıtmadan çıktıktan sonra filtrelen suların ultrafiltrasyon sistemi ilavesi ve su kalitesinin arttırılması ile geri kazanımın sağlanacaktır.

Proses atık suları öncelikle dengeleme havuzuna gelmektedir. Dengeleme havuzunda havalandırılan su belli bir otomasyon dahilinde Atık su Terfi Pompaları ile Reaksiyon haznesine beslenmektedir. Koagüle edilen atık su reaksiyon tankında karıştırıcı sayesinde flokülasyon işleminden geçirilmektedir.

Flokülasyon sonrası PLC de ayarlanan süre kontrolü ile atık suyun çökeltim işlemi sağlanmış olup arıtılmış suyun dengeleme deposuna beslenmesi otomatik aktüatörlü kelebek vana aracılığı ile sağlanmaktadır.

Çökelen çamur, yoğunlaştırılmak üzere Çamur Pompası ile  Çamur Yoğunlaştırma Haznesine beslenmektedir. Yoğunlaştırılmış çamur,  Çamur Besleme Pompasıyla susuzlaştırılmak üzere  Filtre Pres ünitesine beslenmektedir. Filtre pres ünitesinden süzülen sular arıtılmak üzere tekrar  Dengeleme Havuzuna cazibe ile gönderilmektedir. Susuzlaştırılan çamur ise, işletmeci kontrolünde ilgili yönetmeliğe uygun şekilde bertaraf edilmektedir.

Arıtılmış su kaba filtrasyonun yapılabilmesi için otomatik blöf sistemine sahip  Seperatör Filtreden geçirilmektedir. Seperatör Filtre sonrasında ince filtrasyonun yapılabilmesi için Otomatik Ters Yıkamalı Kum ve Karbon Filtrelerinden geçirilen su Ultrafiltrasyon öncesi mikrofiltrasyon işleminin gerçekleşebilmesi için  Diskli Filtreden geçirilmektedir.

Diskli filtre sonrası geri kazanım işlemin sağlanabilmesi için Ultrafiltrasyon Sistemi kullanılmaktadır. Ultrafiltrasyon Sistemi suda bulunan istenmeyen safsızlıkların giderimini sağlamakta olup otomasyon kontrollü ters yıkama pompaları ile fark basınca göre ters yıkama işlemlerini gerçekleştirmektedir. Arıtılan su  temiz su deposuna alınmaktadır.  Temiz su deposuna  klor ölçüm ve dozlama sistemi ile ORP kontrollü klor dozajı yapılarak İZSU kanalına deşarjı yapılmaktar.

A.O Smith mühendislerimizin projelendirmiş olduğu bu sistem atıksu geri kazanımının sağlanmasına ve su tasarrufuna sebep olmuştur.

Projemiz İzmir /Türkiye ofisimizde projelendirilerek imal edilip, İzmir;Işıkkent / Türkiye ‘ye gönderimi yapılmıştır. A.O. Smith uzman mühendisleri tarafından yerinde kurulum, gerekli kontroller ve personel eğitimi sonrasında sistem çalıştırılma aşamasına getirilmiştir.

Teklif Al