Tokyo Raiders

Bine Agro - Azerbaycan
Sera Projesi

İyi bir kalitede sulama suyu, kaliteli sera bitkilerinin yetiştirilmesinde en önemli faktörlerden biridir.

Düşük kaliteli su, bitkilerin yavaş yavaş büyümesine, mahsulün estetik kalitesinde düşüşe ve bazı durumlarda bitkinin ölümüne neden olabilir. Yüksek çözünür tuzlar, su ve besin alımını engelleyerek köklere doğrudan zarar verebilir. Bitki yaprağı kenarlarında tuzlar birikerek kenarların yanmasına neden olabilir. Alkalitesi yüksek su besiyerinin pH'ını olumsuz etkileyebilir, besin alımını engelleyebilir ve bitki sağlığını azaltan besin eksikliklerine neden olabilir.

Bu doğrultuda, her zaman hedefi kaliteli ürün olan ve 84 hektar kapalı sera alanı ile pazarda lider olan Bine Agro firması, kaliteli mahsül için A.O. Smith su arıtma sistemlerini tercih etti. 250 m3/h kapasiteli Sera Suyu Arıtma Projemizde ; 2 farklı tipte su kaynağı; kuyu suyu ve gölet suyu kullanılarak, ön filtreleme sistemleri, ultrafiltrasyon sistemi, kimyasal dozaj üniteleri ve ters ozmoz sistemleri ile seranın verimliliği arttrırılmıştır.

Teklif Al