Atık Su
Arıtma

atık-su-aritma-v3

Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucu kirlenmiş sulara atık su denir. Atık su haline gelen suyun kaybettiği kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilme, deşarj edilecekleri alıcı ortamlara uygun hale getirebilmek için uygulanan fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemlerine atık su arıtma adı verilmektedir. Uygulamada bu işlemlerden bir ya da bir kaçı beraber uygulanabilir.

Kimyasal arıtmada, atık su içerisinde bulunan çözünmüş veya askıda bulunan katı maddelerin kimyasallar kullanılarak çöktürme işlemidir.

Biyolojik arıtma; evsel veya endüstriyel atık sulardaki çözünmüş organik maddelerin çeşitli bakteriler yardımı ile biyolojik olarak parçalanması işlemidir.

Fiziksel arıtmada; atık su içerisinde bulunan ve kendiliğinden çökebilen katı maddelerin atık sudan uzaklaştırma işlemidir.

Uygulamalar

  • Köyler, Belde ve Belediyelerde

  • Yazlık Siteler, Tatil Köyleri ve Otellerde

  • Okul, Hastane vb. Kamu Kuruluşlarında

  • Konut ve Toplu Konutlarda

  • Sanayi Tesislerinde

  • Dinlenme Tesisi

  • Şantiyelerde

  • Kamplarda

  • Askeriyede

Bilgi Talep Formu

Üst düzey cihazların üreticisi olarak A.O. Smith, kullanıcılarının kolaylığını ve rahatlığını en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda ürünlerimizin kusursuz çalışmasını garanti ederek gerekli tüm desteği vermekteyiz.

A.O.Smith olarak ürünlerimizin hizmet ömrü boyunca müşterilerimizin memnuniyetini ön planda tutma sözü vermekteyiz

Devreye alma, servis ve bakım gibi hizmetler bütünü ve kapsamlı bir ürün yelpazesiyle A.O. Smith bu memnuniyet için çalışır.