Geri Kazanım

geri-kazanim-min

Günümüzde kullanılan su miktarı, nüfusun artması ve sanayinin gelişmesi ile birlikte giderek artmaktadır. 21. yüzyılın en büyük sorunlarından biri su kaynaklarının tükenmesidir.. Dünya’daki su kaynaklarının azlığı atıksuların ıslahı ve yeniden kullanılmasını gündeme getirmektedir. Atıksu geri kazanımı ile kentsel, endüstriyel, tarımsal ve sanayide kullanılan su miktarını karşılamak mümkündür.

Uygulamalar

  • Evsel ve endüstriyel nitelikli atıksuların ileri arıtımı

  • Özellikle su havzalarına deşarj limitlerinin söz konusu olduğu durumlar

  • Yüksek kirlilik içeren suların arıtımı

  • Atıksulardan sulama suyu elde edilmesi ve geri kazanım projeleri

  • Konvansiyonel yöntemler için yerleşim alanının yetersiz olduğu durumlar

  • Kapasite artışlarında atıksu arıtma tesisinin yetersiz kaldığı projeler.

Bilgi Talep Formu

Üst düzey cihazların üreticisi olarak A.O. Smith, kullanıcılarının kolaylığını ve rahatlığını en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda ürünlerimizin kusursuz çalışmasını garanti ederek gerekli tüm desteği vermekteyiz.

A.O.Smith olarak ürünlerimizin hizmet ömrü boyunca müşterilerimizin memnuniyetini ön planda tutma sözü vermekteyiz

Devreye alma, servis ve bakım gibi hizmetler bütünü ve kapsamlı bir ürün yelpazesiyle A.O. Smith bu memnuniyet için çalışır.